A A A A A
1 Yohanes 2
25
Dan inilah janji Anak itu kepada kita — hidup yang kekal.
Alkitab Indonesia 2005

25
Dan inilah yang dijanjikan Kristus sendiri kepada kita: hidup sejati dan kekal.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

25
Dan inilah janji yang telah dijanjikan-Nya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal.
Alkitab Indonesia TB 1974

25
Inilah perjanjian, yang Ia sendiri sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

25
Kristus telah menjanjikan hidup yang abadi bagi kita.
Alkitab Indonesia (BPJ)

25
Dan inilah janji yang sudah Yesus berikan kepada kita yang bersatu dengan-Nya: Kita akan hidup selamanya.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

25
Ganjaranana sakumaha anu dijangjikeun ka maraneh ku Kristus, nya eta hirup langgeng.
Alkitab Suci