A A A A A
1 Yohanes 2
21
Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.
Alkitab Indonesia 2005

21
Jadi saya menulis ini kepadamu bukannya karena kalian tidak mengenal ajaran yang benar, tetapi malah karena kalian sudah mengenalnya, dan kalian juga tahu bahwa tidak ada dusta dalam ajaran yang benar itu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

21
Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran.
Alkitab Indonesia TB 1974

21
Bukannya aku menulis kepadamu sebab kamu tiada mengetahui keadaan yang benar, melainkan sebab kamu mengetahui dia, dan sebab tidak ada dusta keluar daripada keadaan yang benar.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

21
Jadi, saya menulis kepadamu bukan karena kalian tidak mengenal ajaran yang benar, melainkan karena kalian sudah mengenalnya. Kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam ajaran yang benar itu.
Alkitab Indonesia (BPJ)

21
Saya tuliskan ini kepada kalian bukan karena kalian tidak mengenal ajaran benar, tetapi justru karena kalian mengenalnya. Dan kalian juga tahu bahwa tidak ada kebohongan di dalam ajaran benar itu.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

21
Jadi bapa nulis ieu teh lain ku sabab maraneh can nyaraho kana eta kayaktian, malah ku sabab geus nyaraho kana hal eta, geus nyaraho oge yen anu bener mah moal ngabohong.
Alkitab Suci