A A A A A
1 Yohanes 2
15
Janganlah kamu mencintai dunia ini atau yang ada di dalamnya. Jika seseorang mencintai dunia ini, kasih terhadap Bapa tidak ada di dalam dirinya.
Alkitab Indonesia 2005

15
Janganlah mencintai dunia ini, atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

15
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Alkitab Indonesia TB 1974

15
Janganlah kamu mengasihi dunia atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dia.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

15
Janganlah mencintai dunia ini, atau apa saja yang ada di dalamnya. Kalau kalian mencintai dunia, itu berarti kalian tidak mencintai Bapa.
Alkitab Indonesia (BPJ)

15
Janganlah kita mencintai kejahatan yang ada di dunia ini atau hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau seseorang mencintai hal-hal duniawi, berarti dia sama sekali tidak mengasihi Allah Bapa.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

15
Ulah kagendam ku perbawa dunya, atawa naon bae anu asal ti dunya. Lamun kagendam, tanda aranjeun teu nyaraah ka anu jumeneng Rama.
Alkitab Suci