A A A A A
1 Yohanes 2
13
Aku menulis kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia, yang telah ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat.
Alkitab Indonesia 2005

13
Saya menulis kepadamu, Bapak-bapak, sebab kalian mengenal Dia yang sudah ada sejak awal mula. Saya menulis kepadamu, Orang-orang muda, sebab kalian sudah mengalahkan Si Jahat.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

13
Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat.
Alkitab Indonesia TB 1974

13
Hai segala bapa, aku menyuratkan bagimu sebab kamu sudah mengenal Dia yang sedia sudah ada dari mulanya. Hai segala orang muda, aku menyuratkan bagimu sebab kamu sudah mengalahkan si Jahat itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

13
Bapak-bapak, kalian telah mengenal Dia yang sudah ada sejak awal. Itulah sebabnya aku menulis surat kepadamu. Demikian juga hai kalian anak-anak muda! Kalian telah mengalahkan si jahat. Itulah sebabnya aku menulis surat kepadamu.
Alkitab Indonesia (BPJ)

13
Kepada kalian yang sudah dewasa secara rohani, saya tuliskan ini untuk mengingatkan kalian bahwa kalian sudah mengenal Anak Allah — yang sudah ada dari sejak semula. Kepada kalian yang belum dewasa secara rohani, saya tuliskan ini untuk mengingatkan kalian bahwa kalian sudah mengalahkan si jahat — yaitu iblis.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

13
Kaom bapa! Sim kuring nulis ieu teh lantaran aranjeun geus tarerang ka Anjeunna anu geus jumeneng ti barang mimiti. Para perjaka, bapa nulis ieu teh ku sabab maraneh garagah geus bisa ngelehkeun pangajak si Jahat.
Alkitab Suci