A A A A A
2 Tesalonika 3
1
[Doakan Kami] Akhirnya, Saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Doakan agar ajaran Tuhan dapat tersebar dengan cepat. Dan berdoalah agar orang menghormati ajaran itu sama seperti kamu menghormatinya.
2
Dan doakan agar kami terlepas dari orang yang kejam dan yang jahat, sebab tidak setiap orang percaya kepada Tuhan.
3
Tuhan adalah setia. Ia akan memberi kekuatan kepadamu dan melindungimu dari yang jahat.
Alkitab Indonesia 2005

1
Akhirnya, Saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Berdoalah supaya berita dari Tuhan dapat terus tersebar dengan cepat dan diterima dengan baik, sama seperti yang sudah terjadi padamu dahulu.
2
Berdoalah juga supaya Allah menyelamatkan kami dari orang-orang yang bejat dan jahat. Sebab tidak semua orang percaya akan berita dari Tuhan itu.
3
Tetapi Tuhan setia. Ia akan menguatkan kalian dan melindungi kalian dari Si Jahat.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu,
2
dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman.
3
Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Akhirnya, hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu mendoakan kami, supaya firman Tuhan kembang dan dipermuliakan, seperti yang ada di antara kamu juga,
2
dan supaya kami dilepaskan daripada segala orang yang nakal dan jahat, karena iman itu bukannya bahagian semua orang.
3
Tetapi setiawan juga Tuhan, maka Ialah akan meneguhkan kamu dan memeliharakan kamu daripada si Jahat itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
[Berdoalah untuk kami] Selanjutnya, kami minta kalian mendoakan kami. Berdoalah supaya kami dapat menyebarkan terus berita dari Tuhan dengan cepat. Berdoalah supaya orang-orang menerima berita itu dan menghargainya, seperti kalian dulu menghargainya.
2
Selain itu, berdoalah juga supaya Allah menyelamatkan kami dari orang-orang jahat yang suka membuat kekacauan. Sebab, tidak semua orang percaya kepada berita dari Tuhan yang kami sampaikan kepada mereka.
3
Tapi, percayalah bahwa Tuhan dapat menguatkan dan menjaga kalian dari si Jahat.
Alkitab Indonesia (BPJ)

1
Akhirnya Saudara-saudari, saya minta kalian berdoa untuk kami supaya ajaran kita tentang Tuhan Yesus bisa menyebar dengan cepat. Doakan juga supaya orang-orang menerima ajaran itu serta menghargainya — sebagaimana yang sudah terjadi di antara kalian.
2
Berdoalah juga supaya Allah melepaskan kami dari para pengacau dan orang-orang yang jahat kepada kami, karena tidak semua orang mau percaya kepada ajaran tentang Tuhan.
3
Tetapi Tuhan Yesus selalu setia. Dia akan menguatkan keyakinan kalian masing-masing dan melindungi kalian dari iblis.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

1
Doakeun sim kuring dulur-dulur. Pangnedakeun sing bisa neruskeun nyebarkeun amanat Gusti, sing gancang hasil reujeung gumilang kawas di aranjeun.
2
Doakeun oge, mugi sim kuring ku Allah dijaga ti jalma nu niat jahat, maʼlum moal unggal jalma percaya kana eta amanat teh.
3
Tapi aranjeun bakal dikuatkeun ku Gusti anu sipat satuhu, diraksa ti si Jahat.
Alkitab Suci