A A A A A
2 Tesalonika 3
8
Jika kami telah memakan makanan orang lain, kami selalu membayarnya. Kami terus bekerja supaya kami tidak menyulitkan kamu. Kami telah bekerja siang dan malam.
Alkitab Indonesia 2005

8
Kami tidak makan makanan orang dengan tidak membayarnya. Sebaliknya siang malam kami bekerja membanting tulang supaya kami tidak menyusahkan siapapun juga dari antaramu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu.
Alkitab Indonesia TB 1974

8
tiada juga kami makan makanan dengan percuma daripada tangan orang, melainkan dengan berlelah dan bersusah payah bekerja siang malam, supaya jangan kami membebankan barang seorang di antara kamu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Kami tidak makan makanan orang dengan tidak membayar. Sebaliknya, kami bekerja keras dan hampir tidak pernah berhenti sebab kami tidak mau menyusahkan siapa pun di antara kalian.
Alkitab Indonesia (BPJ)

8
Ingatlah bahwa kami tidak pernah makan makanan orang lain tanpa membayar. Kami bekerja keras siang dan malam, supaya kami tidak menjadi beban bagi siapa pun di antara kalian.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

8
Sagala anu katarima teu aya anu ku sim kuring teu dibayar. Beurang peuting digawe banting tulang, embung nyusahkeun ka aranjeun anu mana bae oge.
Alkitab Suci