A A A A A
2 Tesalonika 3
6
[Kewajiban untuk Bekerja] Saudara-saudara, dengan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, kami memerintahkan kamu untuk menjauh dari orang percaya yang tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja tidak mengikuti ajaran yang kami telah berikan.
Alkitab Indonesia 2005

6
Saudara-saudara, atas kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan supaya kalian menjauhi semua saudara, yang hidup bermalas-malasan, dan yang tidak menuruti ajaran-ajaran yang kami berikan kepada mereka.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

6
Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami.
Alkitab Indonesia TB 1974

6
Hai saudara-saudaraku, kami berpesan kepadamu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, menjauhkan dirimu daripada tiap-tiap saudara yang tiada senonoh kelakuannya, dan tiada menurut pengajaran yang diterimanya daripada kami.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

6
[Setiap orang harus bekerja] Saudara-saudara, ada di antara kalian yang hidup bermalas-malasan. Mereka tidak melakukan apa yang kami ajarkan kepada mereka. Mengenai mereka, atas kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, kami minta kalian tidak bergaul dengan mereka.
Alkitab Indonesia (BPJ)

6
Saudara-saudari, sebagai utusan Tuhan kita Kristus Yesus, kami perintahkan kalian supaya jangan bergaul dengan saudara atau saudari seiman yang malas bekerja, dan yang tidak mau hidup sesuai dengan ajaran yang kalian terima dari kami.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

6
Dulur-dulur! Kalawan nyambat jenengan Gusti urang Yesus Kristus, sim kuring meredih ka aranjeun, jauhkeun diri ti jelema anu kedul, jeung ti anu teu daek ngagugu kana papatah sim kuring.
Alkitab Suci