A A A A A
2 Tesalonika 3
5
Kiranya Tuhan akan memimpin hatimu kepada kasih Allah dan kesabaran Kristus.
Alkitab Indonesia 2005

5
Semoga Tuhan membimbing kalian untuk lebih mengerti bahwa Allah mengasihi kalian dan bahwa Kristus memberi ketabahan kepadamu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

5
Kiranya Tuhan tetap menujukan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus.
Alkitab Indonesia TB 1974

5
Maka ditujukan Tuhan kiranya hatimu kepada kasih Allah dan sabar Kristus itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

5
Kami berharap Tuhan menolong kalian untuk merasakan sedalam-dalamnya betapa Allah mengasihi kalian dan betapa Kristus menderita untuk kalian.
Alkitab Indonesia (BPJ)

5
Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kalian untuk semakin yakin bahwa Allah sangat mengasihi kalian, dan supaya kalian bisa terus bertahan sama seperti Kristus terus bertahan waktu Dia menderita.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

5
Mugia aranjeun ku Gusti dikersakeun tambah ngarti kana kaasih Allah sarta tahan uji saperti Kristus.
Alkitab Suci