A A A A A
2 Tesalonika 3
2
Dan doakan agar kami terlepas dari orang yang kejam dan yang jahat, sebab tidak setiap orang percaya kepada Tuhan.
Alkitab Indonesia 2005

2
Berdoalah juga supaya Allah menyelamatkan kami dari orang-orang yang bejat dan jahat. Sebab tidak semua orang percaya akan berita dari Tuhan itu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

2
dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman.
Alkitab Indonesia TB 1974

2
dan supaya kami dilepaskan daripada segala orang yang nakal dan jahat, karena iman itu bukannya bahagian semua orang.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

2
Selain itu, berdoalah juga supaya Allah menyelamatkan kami dari orang-orang jahat yang suka membuat kekacauan. Sebab, tidak semua orang percaya kepada berita dari Tuhan yang kami sampaikan kepada mereka.
Alkitab Indonesia (BPJ)

2
Berdoalah juga supaya Allah melepaskan kami dari para pengacau dan orang-orang yang jahat kepada kami, karena tidak semua orang mau percaya kepada ajaran tentang Tuhan.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

2
Doakeun oge, mugi sim kuring ku Allah dijaga ti jalma nu niat jahat, maʼlum moal unggal jalma percaya kana eta amanat teh.
Alkitab Suci