A A A A A
2 Tesalonika 3
16
[Kata-kata Terakhir] Semoga Tuhan damai sejahtera memberikan damai sejahtera kepada kamu setiap saat dan dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu semuanya.
Alkitab Indonesia 2005

16
Tuhan adalah sumber kesejahteraan kita. Semoga Ia selalu memberikan kepadamu sejahtera dalam segala hal. Semoga Tuhan menyertai Saudara semuanya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

16
Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus, dalam segala hal, kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian.
Alkitab Indonesia TB 1974

16
Maka Tuhan sendiri, yang pohon segala sejahtera, kiranya mengaruniakan kamu sejahtera senantiasa di dalam segala perkara. Maka Tuhan menyertai kiranya kamu sekalian.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

16
[Kata-kata penutup] Tuhanlah yang memberikan sejahtera kepada kalian. Sebab itu, kami berharap semoga Ia memberikan sejahtera itu kepada kalian setiap waktu dan dalam segala hal. Semoga Tuhan ada bersama kalian semua.
Alkitab Indonesia (BPJ)

16
Akhirnya kami berdoa untuk kalian kepada Tuhan Yesus — yang selalu memberikan ketenangan dalam perlindungan-Nya kepada kita.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

16
Mugia Gusti ku anjeun anu jadi sumber katengtreman urang, saban-saban waktu nengtremkeun ka aranjeun dina sagala perkara. Mugia Mantenna nyarengan ka aranjeun.
Alkitab Suci