A A A A A
2 Tesalonika 3
14
Jika ada orang yang tidak menaati yang telah kami katakan dalam surat ini, perhatikanlah siapa mereka. Jangan bergaul lagi dengan mereka sehingga mereka menjadi malu.
Alkitab Indonesia 2005

14
Barangkali nanti ada orang yang tidak mau menuruti apa yang kami katakan dalam surat ini. Waspadalah terhadap orang seperti itu dan jangan bergaul dengan dia supaya ia malu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

14
Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu,
Alkitab Indonesia TB 1974

14
Jikalau barang seorang tiada menurut seperti perkataan kami yang di dalam surat kiriman ini, camkanlah orang itu dan jangan bercampur gaul dengan dia, supaya ia boleh menjadi malu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

14
Mungkin ada orang yang tidak mau mendengar nasihat dalam surat ini. Janganlah kalian bergaul dengan dia. Dia akan malu terhadap dirinya sendiri.
Alkitab Indonesia (BPJ)

14
Kalau ada orang yang tidak mengikuti apa yang kami ajarkan dalam surat ini, perhatikanlah siapa mereka dan janganlah berhubungan dekat lagi dengan mereka. Dengan begitu, mereka akan sadar dan malu tentang kesalahan mereka.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

14
Tapi teu mustahil aya anu embung ngagugu kana ieu amanat anu ku sim kuring ditulis dina ieu surat. Lamun aya, cirian, tong dicampuran, sina eraeun.
Alkitab Suci