A A A A A
2 Tesalonika 1
9
Mereka akan dihukum sampai binasa untuk selama-lamanya. Mereka tidak diperbolehkan bersama Tuhan. Mereka akan dijauhkan dari kuasa-Nya yang besar itu.
Alkitab Indonesia 2005

9
Orang-orang itu akan menerima hukuman kebinasaan selama-lamanya, dibuang ke luar dari lingkungan Tuhan dan dari kuasa-Nya yang agung;
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

9
Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-Nya,
Alkitab Indonesia TB 1974

9
Maka mereka itu akan terkena siksa kebinasaan yang kekal, dijauhkan dari hadirat Allah dan dari kemuliaan kodrat-Nya,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

9
Orang-orang itu akan dihukum selama-lamanya. Mereka dibuang keluar, jauh dari Tuhan dan dari kuasa-Nya yang agung.
Alkitab Indonesia (BPJ)

9
Mereka akan dihukum selama-lamanya di tempat yang jauh dari hadapan Tuhan, dan untuk selama-lamanya mereka tidak boleh menikmati kemuliaan Allah dan segala kuasa-Nya.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

9
Maranehna bakal ngarasa hukumanana, binasa salalanggengna, dipeclengkeun ti payuneun Gusti jeung ti lingkungan kakawasaana-Na anu agung.
Alkitab Suci