A A A A A
2 Tesalonika 1
8
Ia akan datang dengan api yang menyala untuk menghukum orang yang tidak mengenal Allah dan yang tidak menaati Kabar Baik tentang Tuhan kita Yesus.
Alkitab Indonesia 2005

8
dan dengan api yang menyala-nyala. Ia turun untuk menghukum orang-orang yang tidak mempedulikan Allah dan yang tidak mau hidup sesuai dengan Kabar Baik tentang Yesus Tuhan kita.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita.
Alkitab Indonesia TB 1974

8
dengan api yang bernyala, membalas atas segala orang yang tiada mengaku Allah, dan atas segala orang yang tiada mau menurut Injil Tuhan kita Yesus.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Ia akan menghukum orang yang tidak percaya kepada Allah, dan orang-orang yang selama hidupnya tidak mau taat kepada Kabar Baik tentang Yesus Tuhan kita.
Alkitab Indonesia (BPJ)

8
Dan semua orang yang tidak mengenal Allah dan yang tidak mau taat kepada Kabar Baik tentang Tuhan kita Yesus akan dihukum-Nya dengan api yang menyala-nyala.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

8
sumping dina gedurna seuneu. Anjeunna bakal ngahukum sakur anu nolak ka Allah jeung ka anu embung narima Injil Kasalametan hal Yesus Gusti urang.
Alkitab Suci