A A A A A
2 Tesalonika 1
7
Dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kamu yang telah menderita, demikian juga kepada kami, apabila Tuhan Yesus dinyatakan kepada kita. Yesus akan datang dari surga dengan malaikat-malaikat-Nya yang penuh kuasa.
Alkitab Indonesia 2005

7
Dan kepadamu yang sekarang ini menderita--begitu juga kepada kami--Allah akan memberikan kelegaan pada hari Tuhan Yesus turun dari surga dan menampakkan diri-Nya dengan malaikat-malaikat-Nya yang perkasa
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

7
dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api yang bernyala-nyala,
Alkitab Indonesia TB 1974

7
dan kepada kamu yang disusahkan itu membalaskan kesenangan beserta dengan kami, pada masa Tuhan Yesus itu dinyatakan dari surga dengan segala bala tentara malaekat-Nya,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

7
Sebaliknya, Allah juga akan memberikan kelegaan kepada kalian dan kami yang saat ini menderita. Allah akan memberikannya pada saat Tuhan Yesus turun dari surga. Ia akan memperlihatkan diri-Nya dengan malaikat-malaikat-Nya yang perkasa, dalam api yang menyala-nyala.
Alkitab Indonesia (BPJ)

7
Pada waktu itu juga Dia akan memberikan perasaan lega kepada kalian yang sedang menderita, dan begitu juga kepada kami. Hal itu akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dari surga dan menampakkan diri-Nya lagi kepada dunia ini. Pada waktu itu para malaikat-Nya dengan kuasa yang hebat akan menyertai Dia.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

7
Aranjeun anu ayeuna lara balangsak, kitu deui sim kuring, bakal diluginakeun ku Allah, ari Gusti Yesus sumping ti sawarga diiring ku para malaikat anu garagah,
Alkitab Suci