A A A A A
2 Tesalonika 1
12
Kiranya nama Tuhan kita Yesus dipermuliakan di dalam kamu. Dan kamu juga dipermuliakan di dalam Dia sesuai dengan anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.
Alkitab Indonesia 2005

12
Dengan demikian Tuhan kita Yesus diagungkan oleh kalian, dan kalian pun diagungkan oleh Yesus karena kebaikan hati Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

12
sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.
Alkitab Indonesia TB 1974

12
sehingga nama Tuhan kita Yesus dipermuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah dan Tuhan Yesus Kristus.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

12
Dengan begitu kalian mengagungkan Tuhan kita Yesus dan Dia pun akan mengagungkan kalian sesuai dengan kemurahan Allah dan Tuhan Yesus Kristus.
Alkitab Indonesia (BPJ)

12
Dengan demikian nama Yesus — Tuhan kita, akan dipermuliakan melalui hidup kalian masing-masing. Dan karena kalian bersatu dengan Dia, maka kalian juga akan dihormati sesuai dengan kebaikan hati Allah Bapa dan Tuhan kita Kristus Yesus.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

12
Lamun kitu, eta hirup aranjeun teh matak mulya ka pajenengan Yesus Gusti urang, sarta aranjeun oge mareunang kamulyaan ti Anjeunna, ku berkah sih kurnia Allah, jeung ku rahmatna Gusti Yesus Kristus.
Alkitab Suci