A A A A A
Filipi 1
1
[Salam] Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus kepada semua umat Allah dalam Kristus Yesus yang tinggal di Filipi, termasuk semua penatua dan pelayan khusus jemaat.
2
Semoga Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan damai sejahtera kepada kamu.
3
[Doa Paulus] Setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu bersyukur kepada Allahku.
Alkitab Indonesia 2005

1
Saudara-saudara umat Allah semuanya yang tinggal di Filipi, dan yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Juga Saudara-saudara pemimpin serta pembantu jemaat! Saya, Paulus, bersama Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus,
2
mengharap semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepada kalian.
3
Setiap kali saya teringat kepada kalian, saya mengucap terima kasih kepada Allah.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken.
2
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
3
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu.
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Daripada Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada segala orang suci di dalam Kristus Yesus di negeri Pilipi, serta dengan segala pemimpin dan pembela sidang,
2
turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus.
3
Seberapa kali aku ingat akan kamu, aku ucapkan syukur kepada Tuhanku,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
[Kata-kata pertama] Surat ini dari saya, Paulus, bersama Timotius. Kami adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Kami menulis surat ini untuk seluruh umat Allah yang tinggal di Filipi, yaitu kalian yang sudah bersatu dengan Yesus Kristus. Surat ini kami tujukan juga kepada kalian yang memimpin dan membantu jemaat di Filipi. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan sejahtera kepada kalian.
2
(1:1)
3
Saya mengucap terima kasih kepada Allah setiap kali saya mengingat kalian.
Alkitab Indonesia (BPJ)

1
Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman di Filipi — yaitu semua yang sudah disucikan oleh Allah karena bersatu dengan Kristus Yesus, khususnya kepada semua penatua dan para pengerja jemaat. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus.
2
Doa kami, Allah Bapa dan Tuhan kita Kristus Yesus akan selalu baik hati kepada kalian masing-masing dan menjagamu supaya kamu hidup dengan tenang dalam perlindungan Bapa dan Tuhan kita!
3
Setiap kali saya teringat mendoakan kalian, saya selalu bersyukur kepada Allah yang saya layani.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

1
Dumateng dulur-dulur sakumna umat Allah dina kasatunggalan jeung Yesus Kristus, para pamingpin jeung pangbantu jamaah di Pilipi. Sim kuring Paulus jeung Timoteus abdina Kristus Yesus, mangnedakeun aranjeun:
2
Mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Gusti Yesus Kristus.
3
Unggal inget ka aranjeun sim kuring sok muji sukur ka Allah.
Alkitab Suci