A A A A A
Filipi 1
30
Ketika aku bersama kamu, kamu telah melihat pergumulanku terhadap mereka yang menentang pekerjaanku. Dan sekarang kamu mendengar tentang pergumulanku akhir-akhir ini. Sekarang kamu juga telah terlibat dalam pergumulan yang sama.
Alkitab Indonesia 2005

30
Sekarang kalian juga turut dengan saya dalam perjuangan yang sama; yaitu yang kalian pernah lihat saya perjuangkan dahulu, dan yang masih saya tetap perjuangkan sampai sekarang, seperti yang kalian sekarang telah dengar.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

30
dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku.
Alkitab Indonesia TB 1974

30
menanggung serupa sengsara yang sudah kamu lihat di dalam halku dan sekarang kamu dengar ada padaku.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

30
Sekarang kalian dapat berjuang bersama-sama dengan saya untuk kepentingan Kabar Baik tentang Kristus. Dahulu kalian sudah melihat perjuangan saya itu. Dan tentu kalian sudah mendengar bahwa sampai sekarang pun saya masih berjuang untuk itu.
Alkitab Indonesia (BPJ)

30
Dan penderitaan yang sedang kalian alami sama seperti penderitaan yang saya alami — seperti yang sudah pernah kalian saksikan, dan kalian sendiri juga mendengar bahwa saya masih menderita sampai sekarang.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

30
Hayu ayeuna mah urang sabilulungan jeung sim kuring, perang ngabela hal anu diperjuangkeun ku sim kuring ti bareto nepi ka ayeuna, sakumaha anu kadarenge ku aranjeun.
Alkitab Suci