A A A A A
Filipi 1
29
Allah telah memberikan kehormatan kepadamu bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus.
Alkitab Indonesia 2005

29
Sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

29
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia,
Alkitab Indonesia TB 1974

29
Karena kepada kamu ini sudah dianugerahkan oleh karena Kristus bukan sahaja percaya akan Dia, melainkan menderita sengsara juga karena Dia,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

29
Allah sudah memberikan suatu penghormatan kepada kalian, yaitu melayani Kristus. Kalian dapat melayani Dia dengan percaya kepada-Nya dan menderita untuk Dia.
Alkitab Indonesia (BPJ)

29
Karena kebaikan hati Allah, Dia memilih kalian — bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi kemuliaan-Nya!
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

29
Aranjeun dipaparin kahormatan ngawula ka Kristus teh lain semet kudu percaya, tapi oge kudu ngalakonan sangsara ku karana Anjeunna.
Alkitab Suci