A A A A A
Ulangan 29
2
Musa memanggil semua orang Israel dan berkata kepada mereka, “Kamu telah melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh TUHAN di tanah Mesir. Kamu melihat yang dilakukan-Nya terhadap Firaun, terhadap para pejabatnya, dan terhadap seluruh negerinya.
Alkitab Indonesia 2005

2
Musa menyuruh semua orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Kamu sudah melihat sendiri apa yang dilakukan TUHAN terhadap raja Mesir, para pejabatnya dan seluruh negerinya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

2
Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka: "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan TUHAN di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya:
Alkitab Indonesia TB 1974

2
Maka dipanggil Musa akan segenap bani Israel berhimpun, lalu katanya kepada mereka itu: Bahwa kamu telah melihat barang yang telah dibuat Tuhan di hadapan matamu dalam Mesir akan Firaun dan akan segala pegawainya dan akan segala negerinya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

2
Musa miwarang supaya sakumna urang Israil kumpul. Ti dinya sasauran ka maranehna, ”Maraneh geus narenjo sorangan sagala kajadian ti PANGERAN anu dikeunakeun ka raja Mesir, ka para gegedenna, jeung ka sakuliah tanahna.
Alkitab Suci