A A A A A
Ulangan 26
5
Dan kamu berkata di hadapan TUHAN Allahmu, ‘Nenek moyangku adalah orang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dan tinggal di sana. Ketika ia pergi ke sana anggota keluarganya hanya sedikit, tetapi di sana ia menjadi satu bangsa yang besar — bangsa yang berkuasa dengan banyak orang.
Alkitab Indonesia 2005

5
Kemudian di hadapan TUHAN Allahmu, engkau harus mengucapkan kata-kata ini: 'Ya TUHAN, nenek moyang saya seorang Aram yang mengembara. Ia membawa keluarganya ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai pengungsi. Ketika pergi ke sana jumlah mereka hanya sedikit, tetapi mereka menjadi bangsa yang besar dan kuat.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

5
Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan TUHAN, Allahmu, demikian: Bapaku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya.
Alkitab Indonesia TB 1974

5
Maka hendaklah kamu sahut serta katamu di hadapan hadirat Tuhan, Allahmu: Bahwa bapaku seorang Aram yang mengembara, maka turunlah ia ke Mesir, lalu menumpanglah di sana selaku orang dagang, lagi sedikit bilangan orangnya, maka di sanalah iapun menjadi suatu bangsa yang besar dan kuasa dan banyak bilangannya!
Alkitab Indonesia (TL) 1954

5
Geus kitu maraneh di payuneun PANGERAN kudu ngucapkeun kieu, ’Karuhun abdi urang Aram ngumbara, sakulawarga ngungsi sareng matuh di Mesir. Barang dongkap mah cacah jiwana mung saeutik. Nanging lami-lami dugi ka jadi bangsa gede sareng kuat.
Alkitab Suci