A A A A A
Ulangan 26
2
Kamu mengumpulkan hasil panen yang tumbuh di tanah yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu. Ambillah buah pertama, masukkan ke dalam keranjang lalu pergi ke tempat yang dipilih TUHAN Allahmu menjadi tempat khusus bagi nama-Nya.
Alkitab Indonesia 2005

2
maka hasil pertama dari segala yang kamu kumpulkan dari tanahmu harus kamu masukkan ke dalam sebuah bakul, dan kamu bawa ke tempat yang dipilih TUHAN Allahmu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

2
maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kaukumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana.
Alkitab Indonesia TB 1974

2
maka hendaklah kamu mengambil dari pada hulu hasil tanahmu, yang kamu kumpulkan dari bendangmu, yang dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu, lalu bubuhlah dia dalam bakul dan bawalah akan dia ke tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, hendak mendudukkan namanya di sana.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

2
hasil beubeunangan anu pangheulana tina lahan maraneh asupkeun kana bakul. Ku maraneh bawa ka tempat ngabakti anu dipilih ku PANGERAN.
Alkitab Suci