A A A A A
Ulangan 24
3
Jika sekiranya suaminya yang baru itu tidak menyukainya, ia mengusirnya. Jika orang itu menceraikannya, suami pertamanya tidak dapat mengawininya kembali. Atau jika suaminya yang baru itu meninggal, suaminya yang pertama tidak dapat mengawininya lagi. Perempuan itu telah najis baginya. Jika dia mengawininya kembali, ia melakukan hal yang dibenci oleh TUHAN. Jangan berdosa seperti itu di negeri yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu.
Alkitab Indonesia 2005

3
Tetapi sesudah beberapa waktu laki-laki itu tidak suka lagi kepadanya, lalu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia. Atau mungkin juga suami yang kedua itu meninggal.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

3
dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati,
Alkitab Indonesia TB 1974

3
dan orang inipun benci akan dia, disuratkannya akan dia surat talak dan diberikannya surat itu kepada tangannya, lalu disuruhnya ia keluar dari rumahnya, atau kalau orang laki-laki yang kemudian ini mati setelah sudah diambilnya perempuan itu akan bininya,
Alkitab Indonesia (TL) 1954

3
tapi ku nu ieu ge diserahkeun sarta diusir ti imahna dumeh geus beak duriat. Atawa, upamana bae salakina anu pandeuri teh tilar dunya.
Alkitab Suci