A A A A A
Ulangan 24
16
Jangan bunuh orang tua karena perbuatan anak-anaknya. Dan jangan pula bunuh anak-anak karena perbuatan orang tuanya. Setiap orang dibunuh hanya karena perbuatannya sendiri yang jahat.
Alkitab Indonesia 2005

16
Jangan menghukum mati orang tua karena kejahatan yang dilakukan anaknya, dan jangan menghukum mati anak karena kejahatan yang dilakukan orang tuanya. Setiap orang hanya boleh dihukum mati karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

16
Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.
Alkitab Indonesia TB 1974

16
Bahwa jangan bapa-bapa mati dibunuh serta dengan anak-anaknya, dan jangan anak-anak itu mati dibunuh serta dengan bapanya, melainkan masing-masing hendaklah mati dibunuh karena sebab dosa dirinya sendiri.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

16
Kolot teu meunang dipaehan ku lantaran kajahatan anakna. Kitu deui anak teu meunang dipaehan ku karana kajahatan kolot. Jalma kudu dipaehan teh ngan ku karana kajahatanana sorangan.
Alkitab Suci