A A A A A
Ulangan 24
13
Kembalikanlah jaminannya setiap malam sehingga ia mempunyai pakaian untuk tidur. Ia akan memberkatimu, dan TUHAN Allahmu menerimanya sebagai sesuatu yang benar dan perbuatan baik.
Alkitab Indonesia 2005

13
tetapi harus dikembalikan kepadanya setiap malam, supaya ia dapat memakainya untuk tidur. Maka ia akan berterima kasih dan TUHAN Allahmu akan berkenan kepadamu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

13
kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan TUHAN, Allahmu.
Alkitab Indonesia TB 1974

13
melainkan tak akan jangan gadaiannya kaupulangkan kepadanya apabila masuklah matahari, supaya dibaringkannya dirinya dengan pakaiannya dan diberkatinya akan dikau, maka ia itu akan kebenaran bagimu di hadapan hadirat Tuhan, Allahmu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

13
unggal-unggal pabuburit kudu dianteurkeun ka imahna sina dipake sare. Tangtu manehna nganuhunkeun, sarta maneh oge ku PANGERAN Allah maraneh bakal kamanah.
Alkitab Suci