A A A A A
Ulangan 24
10
Bila kamu meminjamkan sesuatu kepada seseorang, jangan masuki rumahnya untuk mengambil jaminan.
Alkitab Indonesia 2005

10
Kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil bajunya yang dijadikan jaminan.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai dari padanya.
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Maka apabila kamu pergi menagih utang kepada samamu manusia, janganlah kamu masuk ke dalam rumahnya hendak mengambil gadaian dari padanya;
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Lamun mere nginjeum ka batur sarta tandonna arek ku baju, bajuna ulah dicokot sorangan ka jero imah.
Alkitab Suci