A A A A A
Ulangan 24
1
“Seorang laki-laki dapat mengawini seorang perempuan, dan kemudian laki-laki itu menemukan rahasia tentang perempuan itu, yang tidak disukainya. Jika dia tidak menyukainya, ia harus menulis surat perceraian dan memberikannya kepada perempuan itu, lalu mengusirnya dari rumahnya.
Alkitab Indonesia 2005

1
"Misalkan seorang laki-laki kawin dengan seorang gadis, dan kemudian tidak menginginkannya lagi karena ia mendapati sesuatu yang memalukan padanya. Lalu laki-laki itu menyerahkan surat cerai kepadanya dan mengusir dia dari rumahnya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

1
"Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya,
Alkitab Indonesia TB 1974

1
Bermula, maka apabila seorang laki-laki telah mengambil bini dan telah kawin dengan dia, bahwa sesungguhnya jikalau tiada ia berkenan akan dia, sebab didapatinya akan barang sesuatu kecelaan padanya, maka hendaklah disuratkannya akan dia surat talak, diberikannya kepada tangannya, lalu disuruhnya akan dia keluar dari dalam rumahnya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

1
”Upamana, hiji lalaki ngawin hiji awewe tuluy beak kasukaan lantaran pamajikanana nyieun teu pikaresepeun, seug bojona teh dibere surat talak sarta diusir ti imahna.
Alkitab Suci