A A A A A
Ulangan 20
9
Bila para pejabat itu selesai berbicara kepada tentara, mereka harus memilih para komandan untuk memimpin tentara.
Alkitab Indonesia 2005

9
Sesudah para perwira berbicara kepada tentara, harus ditunjuk pemimpin-pemimpin untuk setiap kesatuan.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

9
Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara.
Alkitab Indonesia TB 1974

9
Maka akan jadi kelak apabila selesailah panglima itu dari pada berkata kepada orang banyak itu, maka hendaklah diangkatnya akan beberapa orang menjadi hulubalang rakyat itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

9
Mun geus anggeus senapati ngomongan balad, para pangurus kudu milih pamuk-pamuk anu kudu ngapalaan pasukan-pasukan.
Alkitab Suci