A A A A A
Ulangan 20
8
Para pejabat Lewi juga harus mengatakan kepada umat, ‘Apakah ada di sini orang yang takut dan kehilangan keberaniannya? Ia harus kembali sehingga ia tidak membuat orang lain kehilangan keberaniannya.’
Alkitab Indonesia 2005

8
Para perwira juga harus mengatakan ini kepadamu, 'Adakah di antara kamu orang gugup dan takut? Kalau ada, ia boleh pulang, supaya ia jangan merusak semangat orang lain.'
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya.
Alkitab Indonesia TB 1974

8
Dan lagi hendaklah dilanjutkan panglima itu katanya demikian: Mana orang yang penakut dan yang tawar hatinya, baiklah ia pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan hati saudara-saudaranyapun menjadi tawar seperti hati orang itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Jeung kieu deuih senapati kudu ngomongan ka balad, ’Saha anu kecing taya kawani? Jig bae balik, bisi matak rentag ka sarerea.’
Alkitab Suci