A A A A A
Ulangan 20
7
Apakah ada di sini orang yang sudah bertunangan yang akan kawin? Ia harus kembali. Jika dia mati dalam peperangan, maka orang lain mengawini perempuan, tunangannya itu.’
Alkitab Indonesia 2005

7
Adakah di antara kamu orang yang bertunangan dan hendak kawin? Kalau ada, ia boleh pulang. Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan kawin dengan tunangannya.'
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

7
Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.
Alkitab Indonesia TB 1974

7
Dan mana orang yang bertunangan dengan seorang perempuan dan belum diambilnya akan bininya, baiklah ia balik pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam peperangan dan seorang lain mengambil perempuan itu akan bininya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

7
Saha anu eukeur babakalan tereh kawin? Jig balik bae, bisi ana tiwas kasambut, pipamajikaneunana dikawin batur.’
Alkitab Suci