A A A A A
Ulangan 20
6
Apakah ada di sini orang yang sudah menanami kebun anggurnya, tetapi belum mulai memetik buahnya? Ia harus kembali. Jika orang itu mati dalam peperangan, orang lain menikmati buah ladangnya.
Alkitab Indonesia 2005

6
Adakah di antara kamu orang yang baru saja menanami kebun anggurnya dan belum sempat memetik buah-buah anggurnya? Kalau ada, ia boleh pulang. Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan menikmati air anggurnya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

6
Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya.
Alkitab Indonesia TB 1974

6
Dan mana orang yang telah menanam pokok anggur dan belum makan buahnya, baiklah ia balik pulang ke rumahnya, asal jangan ia mati dalam peperangan dan seorang lain makan hulu buahnya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

6
Saha anu kakara tas melak anggur can kaburu mupu buahna? Jig balik bae, bisi ana kasambut jurit anggurna batur nu mupu.
Alkitab Suci