A A A A A
Ulangan 20
5
Para pejabat Lewi berkata kepada tentara, ‘Apakah ada di sini orang yang telah membangun sebuah rumah baru, tetapi belum meresmikannya? Ia harus kembali. Dia mungkin terbunuh di dalam peperangan dan orang lain meresmikan rumahnya.
Alkitab Indonesia 2005

5
Kemudian para perwira harus menyampaikan kata-kata ini kepadamu, 'Adakah di antara kamu orang yang baru saja membangun rumah, tetapi belum mengadakan upacara peresmiannya? Kalau ada, ia boleh pulang. Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan menempati rumahnya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

5
Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya.
Alkitab Indonesia TB 1974

5
Setelah itu hendaklah segala panglimapun berkata kepada orang banyak demikian: Mana orang yang telah membangunkan rumah baharu dan belum duduk di dalamnya, baiklah ia balik pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam peperangan dan seorang lain mengeduduki rumah itu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

5
Ti dinya tema ku senapati, ’Saha anu kakara anggeus nyieun imah acan ngayakeun upacara ngaresmikeunana? Jig balik bae, bisi ana paeh di medan perang imahna dicicingan ku batur.
Alkitab Suci