A A A A A
Ulangan 20
18
Mereka tidak akan dapat mengajar kamu membuat dosa kepada TUHAN Allahmu. Mereka tidak dapat mengajar kamu untuk melakukan hal-hal yang menjijikkan yang dilakukannya, bila mereka menyembah allahnya.
Alkitab Indonesia 2005

18
Bunuhlah mereka, supaya mereka tidak membuat kamu berdosa terhadap TUHAN Allahmu dengan mengajar kamu melakukan perbuatan-perbuatan menjijikkan bagi ilah-ilah mereka.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

18
supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian, yang dilakukan mereka bagi allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada TUHAN, Allahmu.
Alkitab Indonesia TB 1974

18
Supaya jangan diajarkannya kamu berbuat segala perkara kebencian, yang telah diperbuat oleh mereka itu akan memberi hormat kepada dewa-dewanya, sehingga kamu berdosa kepada Tuhan, Allahmu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

18
Paehan kabeh bisi engkena mawa maraneh migawe dosa ka PANGERAN, ngajarkeun kalakuanana anu pikagirukeun, nyembah ka allah-allahna.
Alkitab Suci