A A A A A
Ulangan 20
15
Itulah yang harus kamu buat terhadap semua kota yang jauh dari kamu — kota-kota yang tidak terdapat di negeri tempat kamu tinggal.
Alkitab Indonesia 2005

15
Begitulah harus kamu perlakukan kota-kota yang jauh dari negeri kediamanmu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

15
Demikianlah harus kaulakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini.
Alkitab Indonesia TB 1974

15
Maka demikianpun hendaklah kamu perbuat akan segala negeri yang terlalu jauh kedudukannya dari pada tempatmu, dan yang bukan dari pada negeri bangsa-bangsa ini.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

15
Kitu anu kudu dilarapkeun ka nagara-nagara anu jarauh ti tanah maraneh anu bakal dipaparinkeun ku PANGERAN tea.
Alkitab Suci