A A A A A
Ulangan 20
10
Bila kamu pergi untuk menaklukkan sebuah kota, pertama-tama kamu harus memajukan tawaran perdamaian kepada penduduknya.
Alkitab Indonesia 2005

10
Apabila kamu pergi untuk menyerang sebuah kota, berilah dahulu kesempatan kepada penduduknya untuk menyerah.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

10
Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya.
Alkitab Indonesia TB 1974

10
Arakian, maka apabila kamu menghampiri salah sebuah negeri hendak menyerang akan dia, patutlah kamu berseru kepadanya, suruh dia menyerahkan diri.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

10
Lamun maraneh pareng ngarurug ka nagara batur, pribumina sina milih heula rek nyerah atawa ngalawan.
Alkitab Suci