A A A A A
Ulangan 19
21
Jangan merasa kasihan dalam menghukum orang yang melakukan kesalahan. Jika seseorang mengambil hidup orang lain, dia harus membayarnya dengan hidupnya sendiri. Peraturannya ialah: mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki — hukuman harus setimpal dengan kejahatan.”
Alkitab Indonesia 2005

21
Jangan kasihan dalam perkara-perkara semacam itu. Hukumannya berupa: Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan dan kaki ganti kaki."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

21
Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki."
Alkitab Indonesia TB 1974

21
Maka jangan kamu sayang akan dia, melainkan jiwa akan ganti jiwa, dan mata akan ganti mata, dan gigi akan ganti gigi, dan tangan akan ganti tangan, dan kaki akan ganti kaki adanya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

21
Jelemana ulah dipikarunya, hukum sing satimpal: nyawa bayar nyawa, mata bayar mata, huntu bayar huntu, leungeun bayar leungeun, suku bayar suku.”
Alkitab Suci