A A A A A
Ulangan 19
19
hukumlah mereka dengan hukuman seperti yang direncanakan terhadap orang itu. Dengan demikian, kamu menjauhkan kejahatan dari tengah-tengahmu.
Alkitab Indonesia 2005

19
ia harus menjalani hukuman yang dimaksudkan untuk lawannya itu. Dengan demikian kamu memberantas kejahatan itu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

19
maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
Alkitab Indonesia TB 1974

19
maka hendaklah kamu berbuat akan dia barang yang hendak diadakannya pada saudaranya dengan dengkinya, demikianpun patutlah kamu membuang jahat ini dari tengah-tengahmu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

19
kudu hukum ku hukuman anu ku manehna dipiharep keuna ka anu dituduh. Ku jalan kitu maraneh nyegah eta kajahatan aya di maraneh.
Alkitab Suci