A A A A A
Ulangan 19
14
[Perbatasan Milik] “Jangan pindahkan batu perbatasan milik tetanggamu. Orang telah meletakkan batu itu di sana sebelumnya untuk menunjukkan milik pribadi. Batu-batu itu menunjukkan tanah yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu.”
Alkitab Indonesia 2005

14
"Apabila kamu sudah sampai di negeri yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu, janganlah menggeser batas tanah tetanggamu yang ditentukan di zaman dahulu."
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

14
"Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kaumiliki di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu."
Alkitab Indonesia TB 1974

14
Jangan kamu menggingsirkan perhinggaan tanah kawanmu, yang telah ditentukan oleh nenek moyang dalam bahagian pusaka yang akan kamu peroleh dalam negeri yang dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu akan milik pusaka.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

14
”Jeung di eta tanah anu rek dipaparinkeun ku PANGERAN Allah teh maraneh teu meunang ngarobah patok wates lahan tatangga, anu geus ditetepkeun ti dituna.”
Alkitab Suci