A A A A A
Ulangan 16
21
[Allah Membenci Berhala] “Apabila kamu mendirikan mezbah untuk TUHAN Allahmu, jangan dirikan pada tempat mezbah yang terbuat dari kayu yang memuliakan dewa Asyera.
Alkitab Indonesia 2005

21
Kalau kamu membuat mezbah untuk TUHAN Allahmu, jangan menaruh patung berhala kayu lambang Asyera di sebelahnya,
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

21
"Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah TUHAN, Allahmu, mezbah yang akan kaubuat bagimu.
Alkitab Indonesia TB 1974

21
Jangan kamu menanamkan pokok atau pohon kayu hampir dengan mezbah Tuhan, Allahmu, yang akan kamu bangunkan.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

21
Di sisi altar pikeun PANGERAN Allah maraneh ulah aya arca brahala tina kayu anu ngalambangkeun Asera.
Alkitab Suci