A A A A A
Ulangan 16
20
Baik dan jujurlah! Berusahalah sekuat-kuatnya menjadi baik dan jujur sepanjang waktu, maka kamu akan tinggal di tanah yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu dan memilikinya.”
Alkitab Indonesia 2005

20
Kamu harus selalu adil, supaya dapat menetap dan hidup sejahtera di tanah yang diberikan TUHAN Allahmu kepadamu.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

20
Semata-mata keadilan, itulah yang harus kaukejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu."
Alkitab Indonesia TB 1974

20
Adalat-adalat juga hendaklah kamu tuntut, supaya kamu hidup dan boleh mempusakai tanah yang dikaruniakan Tuhan, Allahmu, kepadamu akan milikmu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

20
Mana salawasna kudu lempeng satemenna, supaya bisa maratuh nepi ka tetep renggenek di eta tanah anu dipaparinkeun ku PANGERAN Allah maraneh.
Alkitab Suci