A A A A A
2 Korintus 9
12
Pelayanan itu sungguh membantu kebutuhan umat Allah. Dan bukan itu saja pelayananmu. Hal itu juga akan membawa semakin banyak ucapan syukur kepada Allah.
Alkitab Indonesia 2005

12
Sebab perbuatan baik yang kalian lakukan ini bukan hanya akan mencukupi kekurangan umat Allah saja, tetapi juga akan menyebabkan banyak orang berterima kasih kepada Allah.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

12
Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Alkitab Indonesia TB 1974

12
Karena pekerjaan kebajikan ini bukannya sahaja mencukupkan kekurangan orang suci, melainkan bertambah-tambah lagi dengan memperbanyakkan ucapan syukur kepada Allah.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

12
Perbuatan baik kalian ini bukan saja memenuhi kebutuhan hidup umat Allah, tetapi juga membuat mereka berterima kasih kepada Allah.
Alkitab Indonesia (BPJ)

12
Pelayanan kita ini tidak hanya mencukupi kebutuhan umat Allah di Yerusalem, tetapi akan membuat semakin banyak orang yang bersyukur kepada Allah.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

12
Sabab eta sumbangan teh lain ngan matak nutupan pangabutuhna umat Allah bae, malah bakal ngalantarankeun maranehna tumarima ka Allah.
Alkitab Suci