A A A A A
2 Korintus 9
11
Allah akan membuat kamu kaya dalam segala hal sehingga kamu selalu dapat memberi dengan bebas. Dan pemberianmu melalui kami akan membuat orang bersyukur kepada Allah.
Alkitab Indonesia 2005

11
Dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan, menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

11
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami.
Alkitab Indonesia TB 1974

11
sehingga kamu kaya di dalam segala sesuatu melakukan segala kemurahan, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kami.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

11
Dengan demikian, kalian dapat mencukupi segala kebutuhan kalian dan dapat memberi dengan senang hati. Dan mereka yang menerima pemberian itu melalui kami akan mengucapkan terima kasih kepada Allah.
Alkitab Indonesia (BPJ)

11
Jadi kamu akan diperkaya dalam segala hal, sehingga kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Dan pemberianmu melalui dana yang kami kumpulkan akan membuat semakin banyak orang yang bersyukur kepada Allah.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

11
Salawasna Mantenna bakal nyukupan ka aranjeun, supaya aranjeun saban waktu bisa mere maweh. Pamere aranjeun anu bakal ditepikeun ku sim kuring bakal ngalantarankeun jelema-jelema maruji sukur ka Allah.
Alkitab Suci