A A A A A
2 Korintus 7
9
Sekarang aku bersukacita, bukan karena aku telah membuat kamu sedih. Aku bersukacita karena kesedihanmu telah membuat kamu bertobat. Kamu menjadi sedih seperti yang diinginkan Allah, jadi kami tidak melukai hatimu sama sekali.
Alkitab Indonesia 2005

9
Tetapi saya senang sekarang--bukan karena hatimu menjadi sedih, melainkan karena kesedihanmu itu membuat kelakuanmu berubah. Memang kesedihanmu itu sejalan dengan kehendak Allah. Jadi, kami tidak merugikan kalian.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

9
namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berdukacita, melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat. Sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan oleh karena kami.
Alkitab Indonesia TB 1974

9
maka sekarang sukacitalah aku. Bukannya sebab kamu sudah berdukacita itu, melainkan sebab kamu berdukacita sehingga bertobat. Karena kamu berdukacita itu menurut kehendak Allah, supaya di dalam barang sesuatu hal jangan kamu mendapat rugi oleh sebab kami.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

9
Sekarang saya gembira -- bukan karena saya membuat hati kalian sedih, melainkan karena kesedihan itu menyebabkan kalian kembali kepada Allah. Rupanya kesedihan itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, kami tidak merugikan kalian,
Alkitab Indonesia (BPJ)

9
Sekarang saya bersukacita — bukan karena saya sudah membuat kalian sedih. Tetapi saya bersukacita karena kesedihanmu itu sudah membuat kalian bertobat. Berarti kalian bersedih sesuai dengan kehendak Allah. Dan hal itu tidak membuat kalian putus asa, tetapi semakin kuat.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

9
Tapi ayeuna mah sim kuring teh bungah. Lain bungah ku lantaran geus nganalangsakeun aranjeun, tapi ku sabab eta kanalangsaan teh geus ngarobah kalakuan aranjeun. Jadi eta kanalangsaan aranjeun teh luyu jeung pangersa Allah. Ku lantaran kitu sim kuring henteu ngarugikeun naon-naon ka aranjeun.
Alkitab Suci