A A A A A
2 Korintus 7
6
Allah menghibur orang yang berada dalam kesulitan. Dan Dia telah menghibur kami ketika Titus datang.
Alkitab Indonesia 2005

6
Tetapi syukurlah, Allah selalu membesarkan hati orang yang putus asa; Ia menyegarkan hati kami dengan kedatangan Titus.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

6
Tetapi Allah, yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus.
Alkitab Indonesia TB 1974

6
Tetapi Allah, yang menghiburkan orang yang rendah hati, itu juga menghiburkan kami dengan kedatangan Titus;
Alkitab Indonesia (TL) 1954

6
Hanya, kami berterima kasih kepada Allah, Dia menghibur orang yang putus asa. Dia memberi semangat baru kepada kami dengan kedatangan Titus.
Alkitab Indonesia (BPJ)

6
Tetapi Allah yang selalu menghibur umat-Nya yang putus asa, menguatkan kami juga dengan kedatangan Titus.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

6
Tapi Allah, anu salawasna sok ngagedekeun hate anu keur leungit harepan, ngagedekeun hate sim kuring ku datangna Titus.
Alkitab Suci