A A A A A
2 Korintus 7
2
[Sukacita Paulus] Bukalah hatimu terhadap kami. Kami tidak pernah melakukan kesalahan kepada siapa pun. Kami tidak pernah meruntuhkan iman siapa pun dan tidak pernah menipu siapa pun.
Alkitab Indonesia 2005

2
Sambutlah kami di dalam hatimu. Kami tidak bersalah kepada seorang pun, dan tidak pernah ada orang yang kami rugikan. Kami sama sekali tidak mengeruk keuntungan dari siapa pun juga.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

2
Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu! Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorangpun, tidak seorangpun yang kami rugikan, dan tidak dari seorangpun kami cari untung.
Alkitab Indonesia TB 1974

2
Bukakanlah hatimu kepada kami. Bahwa seorang pun tiada kami aniayakan, seorang pun tiada kami rusakkan, dari seorang pun tiada kami mencari laba.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

2
[Kegembiraan Paulus] Terimalah kami di dalam hati kalian. Kami tidak bersalah dan tidak merugikan seorang pun. Kami juga tidak mengambil keuntungan dari siapa pun.
Alkitab Indonesia (BPJ)

2
Saya mohon kalian terus membuka hati kalian untuk kami! Kami tidak pernah berbuat salah kepada siapa pun di antara kalian, atau menyesatkan kalian, atau memanfaatkan kalian untuk mendapatkan uang.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

2
Muga aranjeun langsar hate narima deui sim kuring. Ka sasaha ge sim kuring can kungsi nyieun salah, ngarugikeun atawa nyokot kauntunganana.
Alkitab Suci