A A A A A
2 Korintus 4
6
Allah sudah mengatakan, “Terang akan menerangi kegelapan.” Dan Allah yang sama pula sudah membuat terang-Nya di dalam hati kita. Dan Dia memberikan terang kepada kita supaya kita mengerti kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus.
Alkitab Indonesia 2005

6
Allah yang berkata, "Hendaklah dari dalam gelap terbit terang," Allah itulah juga yang menerbitkan terang itu di dalam hati kita, supaya pikiran kita menjadi terang untuk memahami kecemerlangan Allah yang bersinar pada wajah Kristus.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

6
Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit terang!", Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Alkitab Indonesia TB 1974

6
Karena Allah yang sudah berfirman: Hendaklah terang itu bercahaya dari dalam gelap, Ialah juga bercahaya di dalam hati kami menerangkan orang dengan makrifat kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

6
Dahulu Allah berkata, “Dari dalam gelap terbitlah terang.” Sekarang Allah itu juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita. Dengan demikian, pikiran kita menjadi terang untuk memahami keagungan Allah yang kelihatan dengan jelas pada wajah Kristus.
Alkitab Indonesia (BPJ)

6
Karena Allah yang sudah berkata, “Dari dalam kegelapan hendaklah terang memancarkan sinarnya.” Dialah yang sudah memancarkan terang-Nya di dalam hati kita supaya kita bisa mengerti dan melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari wajah Kristus.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

6
Allah anu nyaangkeun hate sim kuring nepi ka awas kana kamulyaan Mantenna anu ngagebray dina pameunteu Kristus teh nya eta Allah anu nimbalan, ”Ti nu poek sing bijil caang!”
Alkitab Suci