A A A A A
2 Korintus 4
15
Segala hal itu untukmu. Dan anugerah Allah semakin diberikan kepada banyak orang sehingga semakin melimpah ucapan syukur kepada Allah atas kemuliaan-Nya.
Alkitab Indonesia 2005

15
Semuanya itu adalah untuk kepentinganmu. Sebab semakin banyak orang mengalami kasih Allah, semakin banyak pula doa syukur yang disampaikan kepada Allah; dengan demikian Allah dimuliakan.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

15
Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia, yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah.
Alkitab Indonesia TB 1974

15
Sebab segala perkara ini jadi karena kamu, supaya anugerah, yang bertambah-tambah dari sebab makin besar bilangan orang itu, memperbanyakkan syukur itu kepada kemuliaan Allah.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

15
Semua ini untuk kebaikan kalian. Semakin banyak dari kalian yang mengalami bahwa Allah mengasihi kalian, semakin banyak pula orang yang berterima kasih kepada Allah. Dengan demikian Allah semakin diagungkan.
Alkitab Indonesia (BPJ)

15
Jadi semua hal yang kami alami itu terjadi demi kebaikan kalian! Ternyata Allah menghendaki penderitaan kami itu supaya berita tentang kebaikan hati-Nya semakin disebarluaskan kepada banyak orang, sehingga semakin melimpah ucapan syukur kepada-Nya. Dengan begitu Allah semakin dimuliakan.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

15
Eta kabeh pikeun kapentingan aranjeun. Beuki loba jelema anu narima eta sih kurnia Allah, beuki loba anu bakal ngamulyakeun Allah, beuki loba anu ngahanjatkeun paneda pamuji sukur.
Alkitab Suci