A A A A A
2 Korintus 4
13
Kitab Suci mengatakan, “Aku percaya, maka aku berbicara.” Iman kami juga seperti itu, maka kami berbicara.
Alkitab Indonesia 2005

13
Di dalam Alkitab terdapat ucapan ini, "Saya percaya, itu sebabnya saya berbicara." Nah, dengan semangat percaya yang seperti itu juga, kami berbicara sebab kami percaya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

13
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis: "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata", maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata.
Alkitab Indonesia TB 1974

13
Tetapi sedangkan kami menaruh roh iman itu juga, sebagaimana yang tersurat: Bahwa aku sudah percaya, maka itulah sebabnya aku sudah berkata; demikianlah juga kami ini pun percaya, maka itulah sebabnya kami berkata-kata juga.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

13
Di dalam Kitab Suci tertulis “Saya percaya, itu sebabnya saya berbicara.” Dengan rasa percaya seperti itu juga, kami berbicara karena kami percaya.
Alkitab Indonesia (BPJ)

13
Dalam Kitab Suci tertulis, “Saya percaya, maka saya bersaksi.” Kami pun mempunyai keyakinan yang sama: Kami percaya, maka kami bersaksi.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

13
Kitab Suci nyebut kieu, ”Kaula nyaritakeun teh ku lantaran percaya.” Tah, nya ku lantaran boga jiwa kapercayaan kitu sim kuring nyaritakeun hal eta teh.
Alkitab Suci