A A A A A
2 Korintus 2
8
Jadi, aku mohon supaya kamu menunjukkan kasihmu kepadanya.
Alkitab Indonesia 2005

8
Sebab itu saya minta, supaya kalian menunjukkan kembali kepadanya bahwa kalian benar-benar mengasihinya.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

8
Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia.
Alkitab Indonesia TB 1974

8
Sebab itu aku mintalah kamu menetapkan kasihmu kepadanya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

8
Saya mohon tunjukkanlah kepadanya bahwa kalian benar-benar tetap mengasihinya.
Alkitab Indonesia (BPJ)

8
Oleh karena itu, sekarang saya mohon kalian menunjukkan kepadanya bahwa kalian masih mengasihi dia.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

8
Pamenta sim kuring, tembongkeun ka jelemana yen aranjeun teh saenyana mah mikanyaah ka manehna.
Alkitab Suci