A A A A A
2 Korintus 2
7
Sekarang kamu harus mengampuni dan menghiburnya. Hal itu akan menolongnya supaya tidak terlalu diliputi kesedihan.
Alkitab Indonesia 2005

7
Sekarang kalian harus mengampuni dia dan memberi dorongan lagi kepadanya supaya ia jangan terlalu sedih hati sampai putus asa.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

7
sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat.
Alkitab Indonesia TB 1974

7
Sebaliknya itu patutlah kamu mengampuni dan menghiburkan dia, supaya jangan orang itu karam oleh tersangat dukacitanya.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

7
Sekarang sudah saatnya kalian mengampuni dia. Hiburlah dia agar tidak terlalu sedih sampai menjadi putus asa.
Alkitab Indonesia (BPJ)

7
Jadi sekarang biarlah kalian memaafkan dan menguatkan saudara kita itu. Hal itu akan menolong dia supaya tidak tenggelam dalam kesedihan.
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

7
Tapi ayeuna mah geus bae jelema anu salah teh hampura, sina janglar ulah nalangsa katutuluyan, bisi pegat harepanana.
Alkitab Suci