A A A A A
2 Korintus 2
4
Ketika aku menulis surat kepadamu sebelum ini, hatiku sangat terganggu dan sedih. Aku menulis dengan banyak air mata. Aku tidak bermaksud membuat kamu sedih, tetapi supaya kamu tahu betapa banyaknya kasihku terhadap kamu.
Alkitab Indonesia 2005

4
Saya menulis kepadamu dengan hati yang sedih dan berat dan dengan banyak mencucurkan air mata. Maksud saya bukan supaya kalian menjadi sedih, tetapi supaya kalian menyadari bahwa saya sangat mengasihi kalian.
Alkitab Indonesia (BIS) 1985

4
Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua.
Alkitab Indonesia TB 1974

4
Karena aku menyurat kepadamu dengan sangat kesusahan dan hancur hati, serta dengan berlinang-linang air mataku, bukannya supaya kamu didukakan, melainkan supaya kamu mengetahui kasih yang ada padaku itu berlimpah-limpah kepada kamu.
Alkitab Indonesia (TL) 1954

4
Saya menulis surat ini dengan hati sedih dan berat, dengan air mata bercucuran. Saya tidak bermaksud membuat kalian sedih, tetapi saya ingin menunjukkan betapa saya sangat mengasihi dan memperhatikan kalian.
Alkitab Indonesia (BPJ)

4
Jadi dengan hati yang berat dan hati yang hancur dan juga dengan air mata yang terus mengalir saya menulis surat saya yang dulu kepada kalian. Saya tidak bermaksud membuat kalian sedih, tetapi supaya kalian tahu betapa besarnya kasih saya kepada kalian!
Alkitab Indonesia (TSI) 2013

4
Nulis eta surat teh bari sedih jeung nalangsa nepi ka bijilan cipanon. Teu pisan-pisan sim kuring boga maksud ngajengkelkeun ka aranjeun, sabalikna hayang nembongkeun kanyaah anu taya papadana.
Alkitab Suci